All Season Promotions

Vatsyayana Diwas
Honeymoon package uttarakhand

Honeymoon - मधुयामिनी

3 Nights Honeymoon Package (मधुयामिनी) in the hills of Uttarakhand

utsav package vatsyayana resorts manila uttarakhand

Utsav - उत्सव

2 Night Celebration Package in the Hills

Vatsyayana Mahotsava

Vatsyayana Mahotsav

2 Night Inaugural Vatsyayana Mahotsav Package in the hills

rang ullas

Rang Ullas - रंग उल्लास

3 Night Rang Ullas Package in the hills

Full moon vatsyayana package

Full Moon

2 Night Full Moon package in the hills of Uttarakhand

extended holiday package

Holidayte Extended Weekend

3 Night Holidayte Package Extended Weekend in the hills

Avakash package vatsyayana

Avakaash - अवकाश

3 Night - Take a break from the mundane.